LEGEA PRIVIND LINISTEA SI ORDINEA PUBLICA Petrestii de Jos

»  LEGEA PRIVIND LINISTEA SI ORDINEA PUBLICA

LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (**republicata**) (*actualizata*)

pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii

si linistii publice

(actualizata pana la data de 22 septembrie 2004*)

ART. 1Pentru asigurarea climatului de ordine si liniste publica necesar desfasurarii

normale a activitatii economice si social-culturale si promovarea unor relatii civilizate in

viata cotidiana, cetatenii sunt obligati sa aiba un comportament civic, moral si

responsabil, in spiritul legilor tarii si al normelor de convietuire sociala.

ART. 1^1

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu

amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, urmatoarele fapte:

1. portul, fara drept, in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui viata sau

integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica, a

cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate

sau confectionate anume pentru taiere, impungere sau lovire, precum si folosirea in

asemenea locuri sau imprejurari a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate,

a obiectelor confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru

socuri electrice;

2. importul sau procurarea din tara, in vederea comercializarii, de arme cu aer

comprimat sau

cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteza mai mare de 220 m/s, cu

exceptia celor destinate pentru a fi folosite la antrenamente si competitii de catre

Federatia Romana de Tir, de cluburile si asociatiile sportive cu sectii de tir afiliate la

aceasta federatie, care pot dobandi, detine si folosi arme din aceasta categorie,

conform standardelor sportive internationale;

3. neasigurarea de catre responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat,

a ordinii publice in localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni,

discoteci si in alte locuri de distractie sau de agrement pe care le conduc, precum si

refuzul acestora de a acorda sprijin organelor in drept pentru restabilirea in locurile

respective a ordinii publice sau pentru luarea masurilor impotriva persoanelor care au

incalcat legea;

4. impiedicarea, sub orice forma, a organului de urmarire penala sau de mentinere a

ordinii publice de a-si indeplini obligatiile de serviciu privind legitimarea sau

conducerea unei persoane la sediul politiei ori al altui organ de stat, de a lua masurile

necesare pentru mentinerea ori restabilirea ordinii publice.

Portul sau folosirea, fara drept, de obiecte din cele prevazute la alin. 1 pct. 2, in localul

autoritatilor publice, institutiilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes

public, la intruniri publice ori in localuri de alegeri, se pedepseste cu inchisoare de la 2

la 5 ani.

Art. 1^1 a fost introdus de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 publicata in MONITORUL

OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.

ART. 2 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu

sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

1) savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii,

expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor

sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace

indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor

publice;

2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, in scopul de a savarsi

actiuni ilicite, contrare ordinii si linistii publice si normelor de convietuire sociala,

precum si actele de incurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri

de persoane, care incita la dezordine sociala;

3) apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca,

precum si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte;

4) aruncarea asupra unei persoane, constructii sau asupra unui mijloc de transport cu

obiecte de orice fel, cu substante inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect

paralizant, corosive sau care murdaresc, daca nu s-au produs vatamari ale integritatii

corporale sau sanatatii ori pagube materiale;

5) organizarea, ingaduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decat cele

autorizate potrivit legii - de natura sa lezeze bunele moravuri;

6) atragerea de persoane, sub orice forma, savarsita in localuri, parcuri, pe strazi sau

in alte locuri publice in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine

foloase materiale, precum si indemnul sau determinarea, in acelasi scop, a unei

persoane la savarsirea unor astfel de fapte;

7) acceptarea sau tolerarea practicarii faptelor prevazute la pct. 6) in hoteluri, moteluri,

campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau in anexele acestora de

catre patronii sau administratorii ori conducatorii localurilor respective;

8) abrogat;

9) abrogat;

10) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor,

arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare in alte locuri decat in magazinele autorizate

sa efectueze operatiuni cu arme de foc si munitii;

11) vanzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor,

arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare persoanelor care nu au implinit varsta de 18

ani, persoanelor care au savarsit acte de violenta mentionate in cazierul judiciar,

precum si persoanelor care sufera de boli neuropsihice mentionate in certificatul de

sanatate eliberat de policlinica teritoriala;

12) netinerea evidentei de catre magazinele autorizate a cumparatorilor armelor

prevazute la pct. 10) in registre speciale, vizate de organele de politie, in care vor fi

mentionate datele de stare civila, domiciliul, seria si numarul actului de identitate ale

cumparatorului, numarul cazierului judiciar, numarul certificatului de sanatate

neuropsihica, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum si caracteristicile armei

vandute.

Daca cumparatorul este titular al unui permis de arma, este scutit de obligatia de a

prezenta cazierul judiciar si certificatul de sanatate neuropsihica, iar daca cumparatorul

este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat sa prezinte numai cazierul

judiciar;

13) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol

ori a organelor de mentinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau,

dupa caz, prin solicitarea interventiei la fata locului, fara motiv intemeiat;

14) intreruperea curentului electric sau stingerea, fara drept, a lampilor ce servesc la

iluminatul public pe strazi, in parcuri, sali de spectacol sau in alte locuri publice;

15) patrunderea, cu incalcarea normelor legale de acces, in sediile autoritatilor publice

centrale si locale, institutiilor publice, institutiilor de invatamant si spatiilor apartinand

acestora, indiferent de destinatia lor, regiilor autonome, societatilor comerciale,

partidelor sau altor formatiuni politice, organizatiilor guvernamentale si

neguvernamentale, ambasadelor si reprezentantelor altor state ori ale organizatiilor

internationale de pe teritoriul Romaniei, precum si ocuparea fara drept a terenurilor

apartinand ambasadelor si reprezentantelor sau a terenurilor situate in perimetrul

acestora ori refuzul de a le parasi la cererea organelor de ordine;

16) scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte

de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora,

precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor

legal expuse in locuri anume destinate;

17) nerespectarea masurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfasurare

a manifestarilor culturalsportive;

18) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de

orientare turistica si rutiera ori a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru

viata persoanelor;

19) lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol

pentru persoane sau bunuri;

20) refuzul consumatorului de a parasi un local public in care se consuma bauturi

alcoolice, dupa ora de inchidere sau la cererea indreptatita a unui salariat al localului;

21) servirea consumatorilor cu bauturi alcoolice in localurile publice si in afara

acestora, in zilele si la orele cand, potrivit dispozitiilor legale, acestea sunt inchise sau

este interzisa desfacerea bauturilor alcoolice ori dupa ora de inchidere stabilita prin

autorizatia de functionare;

22) servirea cu bauturi alcoolice in localuri publice si in afara acestora pe timpul

desfasurarii adunarilor publice, grevelor, manifestarilor sportive sau altor asemenea

intruniri publice, in imediata apropiere, precum si consumul de bauturi alcoolice in

astfel de conditii de catre participanti;

23) desfacerea, comercializarea si consumul bauturilor alcoolice in locurile publice, la

intrarea in curtile si in interioarele lor, cum sunt: spitale si alte unitati sanitare, centre de

plasament al minorilor, unitati si institutii de invatamant si educatie, lacasuri de cult si

institutii religioase aferente ultelor care interzic consumul bauturilor alcoolice in

practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;

24) servirea cu bauturi alcoolice, in localurile publice, a consumatorilor aflati in vadita

stare de

ebrietate, precum si a minorilor;

25) consumul de bauturi alcoolice in urmatoarele locuri publice: drumuri publice,

parcuri, stadioane si terenuri sportive, institutii culturale, sali de spectacole, institutii

sau unitati economice, toate mijloacele de transport in comun, autogari, gari si

aeroporturi, de stat si private, sau alte locuri prevazute de lege. In incinta acestor locuri

publice se pot consuma bauturi alcoolice prin delimitarea unor spatii special amenajate

pentru consumarea bauturilor alcoolice, prin hotararea conducerilor locurilor publice

respective. Sunt exceptate localurile de alimentatie publica si turism, cum sunt:

restaurante, baruri si discoteci. In locurile publice enumerate se interzice cu

desavarsire consumul de bauturi alcoolice de catre persoanele care nu au implinit

varsta de 18 ani;

26) provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice;

27) abrogat;

28) tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice

aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;

29) tulburarea linistii locatarilor intre orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote,

larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate

mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice situate in imobile cu destinatia de

locuinte sau in imediata vecinatate a acestora;

30) alungarea din locuinta comuna a sotului sau sotiei, a copiilor, precum si a oricarei

alte persoane aflate in intretinere;

31) nerespectarea masurilor de ordine luate de organele competente in caz de

calamitati naturale sau alte pericole publice;

32) nerespectarea masurii de suspendare,dispusa conform dispozitiilor art.3 alin.2 si 3;

33) refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, de a se

legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la

invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau de mentinere a ordinii publice,

aflate in exercitarea atributiilor de serviciu;

34) abrogat;

35) indemnul sub orice forma al minorilor la savarsirea de contraventii;

36) neluarea de catre parinti sau de catre persoanele carora li s-a incredintat spre

crestere si educare un minor in varsta de pana la 16 ani sau care au in ingrijire un

alienat ori debil mintal a masurilor necesare pentru a-l impiedica de la fapte de

vagabondaj, cersetorie sau prostitutie;

37) lasarea fara supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de catre persoanele care

au indatorirea de a-l ingriji sau de a-l pazi, precum si neanuntarea organelor sanitare

sau ale politiei in caz de scapare de sub paza sau supraveghere.

Punctele 8, 9, 27 si 34 ale art. 2 au fost abrogate de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.

Punctele 23 si 25 al art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 265 din 16 iunie 2004

publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 5 iulie 2004.

ART. 3

(1) Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, cele prevazute la pct. 3), 4), 13), 16), 19),

20), 24), 33), 36) si 37);

b) cu amenda de la 200 lei la 1000 lei, cele prevazute la pct. 1), 14), 18), 26), 28)

si 30);

c) cu amenda de la 500 lei la 1500 lei, cele prevazute la pct. 2), 5)-7), 10)-12), 15),

17), 21), 22), 29), 31) si 35);

d) cu amenda de la 2000 lei la 3000 lei, fapta prevazuta la pct. 32);

e) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, faptele prevazute la pct. 23) si 25).

(1^1) In cazurile in care faptele prevazute la pct. 1), 2), 4) si 26) ale art. 2 sunt

savarsite in

incinta unei institutii de invatamant, a unei institutii de sanatate ori destinate ocrotirii

speciale a unor

categorii de persoane defavorizate, sanctiunile aplicabile sunt amenzile de la 1000 lei

la 3000 lei.

(2) In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 7 si pct. 22 se dispune si

masura suspendarii activitatii localului public pe o perioada cuprinsa intre 10 si 30 de

zile.

(3) In cazul repetarii contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 21), 23), 24) si 29) se

dispune, de asemenea, masura suspendarii activitatii localului public pe o perioada

cuprinsa intre 10 si 30 de zile.

(4) In cazul savarsirii contraventiei prevazute la art. 2 pct. 32) se dispune retragerea

autorizatiei de functionare a localului public.

(5) Suspendarea activitatii localului public ori retragerea autorizatiei de functionare a

acestuia se dispune de catre organul care a eliberat autorizatia, la propunerea

organului constatator, caruia I se comunica in scris masura luata, in termen de 5 zile

de la data sesizarii.

(6) In cazul contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 35), 36) si 37), sesizarea se poate

face si de catre organele de ocrotire sociala.

(7) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice.

Alin. (1) si (2) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.

Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 265 din 16 iunie 2004 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 5 iulie 2004.

Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de LEGEA nr. 355 din 15 iulie 2004 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.

ART. 4

Sanctiunea inchisorii contraventionale poate fi aplicata minorilor numai daca au implinit

varsta de 16 ani; in acest caz limitele sanctiunii prevazute in prezenta lege se reduc la

jumatate.

In cazul minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani se aplica prevederile Legii privind

regimul ocrotirii unor categorii de minori.

ART. 5

Daca o persoana a savarsit mai multe contraventii, constatate prin acelasi procesverbal,

in cazul in care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele s-a

stabilit sanctiunea inchisorii contraventionale, se va aplica o singura sanctiune, care nu

va putea depasi 6 luni, iar daca contravenientul este un minor care a implinit 16 ani,

sanctiunea aplicata nu va depasi 3 luni.

ART. 6

(1) Sunt supuse confiscarii lucrurile care au servit la savarsirea contraventiilor

prevazute la art. 2 pct. 4 si 5, daca sunt ale contravenientului, precum si lucrurile

dobandite prin savarsirea contraventiilor, daca nu sunt restituite persoanei vatamate.

(2) In cazul contraventiei prevazute la art. 2 pct. 30) este necesara plangerea partii

vatamate.Retragerea plangerii ori impacarea partilor inlatura raspunderea faptuitorului.

Organele constatatoare sunt abilitate sa restabileasca situatia anterioara.

Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.

ART. 7

Contraventiile se constata de catre primar, imputernicitii acestuia, de catre ofiterii sau

subofiterii de politie ori de catre ofiterii, maistrii militari, subofiterii sau militarii din

jandarmerie, angajati pe baza de contract.

In cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea amenzii, agentul

constatator, o data cu constatarea aplica si sanctiunea.

ART. 8

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor prin care s-a aplicat

sanctiunea amenzii se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea

acestuia.

ART. 9

Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se solutioneaza de

judecatorie.

ART. 10

(1) In cazul contraventiilor pentru care legea prevede si sanctiunea inchisorii

contraventionale, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este

indestulatoare, aplica amenda, procedand potrivit dispozitiilor Legii privind stabilirea si

sanctionarea contraventiilor.

(2) In caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de indata judecatoriei in a

carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia. Ministrul justitiei poate dispune ca in

municipiul Bucuresti solutionarea unor asemenea cauze sa se faca la anumite

judecatorii.

(3) Daca identitatea sau domiciliul faptuitorului nu poate fi stabilit si exista temere de

disparitie a acestuia, organul de politie va conduce de indata pe faptuitor inaintea

instantei de judecata. In situatia in care trimiterea nu se va putea face de indata,

organul de politie, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea retine contravenientul,

pe care il va inainta instantei de judecata in cel mult 24 de ore de la constatarea

contraventiei.

(4) Judecarea cauzei va avea loc si in zilele nelucratoare.

Alin. (3) si (4) ale art. 10 au fost abrogate de ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.

ART. 11

Abrogat.

Art. 11 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.

ART. 12

Abrogat.

Art. 12 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.

ART. 13

Abrogat.

Art. 13 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.

ART. 14

Abrogat.

Art. 14 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.

ART. 15

Abrogat.

Art. 15 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.

ART. 16(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 83/2000)

Abrogat.

Art. 16 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 55 din 16 august 2002 publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.

ART. 17

In cazul in care contraventiile prevazute in prezenta lege sunt savarsite de un militar,

procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte

contravenientul, spre a i se aplica, daca procesul-verbal este intemeiat, sanctiuni

potrivit Regulamentului disciplinei militare.

In situatia in care contravenientul este incorporat pentru indeplinirea serviciului militar

inainte de pronuntarea hotararii judecatoresti ori inainte de inceperea executarii

sanctiunii inchisorii contraventionale, procesul-verbal sau, dupa caz, hotararea se

trimite, de asemenea, comandantului unitatii din care face parte contravenientul, spre a

i se aplica o sanctiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.

ART. 18

Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Legii privind stabilirea si

sanctionarea contraventiilor, cu exceptia dispozitiilor privind plata a jumatate din

minimul amenzii.

ART. 19

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 153 din 24 martie

1970 pentru stabilirea si sanctionarea unor contraventii privind regulile de convietuire

sociala, ordinea si linistea publica, art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975*), precum

si orice alte dispozitii contrare.

*) Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975 a fost abrogat de LEGEA nr. 7 din 8 ianuarie 1998

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 13 ianuarie 1998.