CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE Petrestii de Jos

»  CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE

Lege nr.85 din 07.04.2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal

(Publicat in MO nr.303 din 12-4-2005)

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 16 noiembrie 2004 pentru completarea Codului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004, cu urmatoarea modificare:

- La articolul unic, articolul 2811 va avea urmatorul cuprins:

\"Nerespectarea regimului transportului rutier public

Art. 2811. - Efectuarea transportului rutier public fara licenta de transport, fara licenta de executie pentru vehicul sau fara licenta de executie pentru traseu, dupa caz, ori cu licente cu valabilitatea expirata se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau amenda.

Persoana care dispune efectuarea transportului rutier public in conditiile prevazute la alin. 1 sau consimte la efectuarea acestuia se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani ori amenda.

Eliberarea, cu stiinta, a unei licente de transport rutier public, a unei licente de executie pentru vehicul sau a unei licente de executie pentru traseu, fara respectarea legii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.\"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 85.