Taxe si impozite Petrestii de Jos

»  Taxe si impozite

Un capitol foarte important din economia comunei Petrestii de Jos il constituie achitarea "deducerilor la BUGETUL LOCAL"  de catre contribuabilii care sunt platitori de impozite pe venituri si de taxe pe serviciile publice prestate de autoritatile locale in favoarea cetateanului.
    Asezat in societatea, cetateanul este legat in mod organic de viata si economia colectivitatii locale, acolo avand nevoi, drepturi si obligatii care-i definesc identitatea si personalitatea sa ca individ uman.
    Prin urmare, din existenta unei vieti comunitare organizate, statul de drept si democratic, recunoaste si ocroteste "autonomia functionala" a autoritatilor locale: primar, viceprimar, consiliu local, alese sau semenate si aflate in timpul mandatului in slujba cetatenilor care sunt parte a vietii active a politicii administratiei locale asa cum se retine din Lg.215/2001 si Lg.286/2006 cat si din Lg.52/2003.
    Avand libertarea de a cere si a fi informat de catre cei alesi, CONTRIBUABILUL ia la cunostinta despre cele referitoare la economia si bugetul local al comunei prin aducerea lor la cunostina publicului, conform legii transparentei decizionale, asa incat sa poata fi documentat in partea cuvenita lui, asupra:

 • impozitelor locale
 • taxelor locale
 • chiriilor pe: terenuri, cladiri si servicii
 • penalitatilor
 • amenzilor
 • formelor de executare silita

    Aprobarea anuala a "bugetului de stat", cu oglindire in "bugetele locale", are o incidenta directa asupra stabilirii "impozitelor si taxelor locale" care ne privesc pe noi toti, ca fiind cei care determinam economiile locale, fie la progrese si prosperitate, fie la pauperizare si regrese.
    Din acest motiv, legea stabileste "dezbaterea publica" a proiectului de buget local, unde amendamentele propuse de cetatean sunt evaluate si consemnate ca repere de orientare a politicii macroeconomice locale.
    Fiind asa de importante, aceste instrumente de colectare a veniturilor bugetare: "impozitele si taxele locale" nu raman simple articole bugetare evidentiate in capitole distincte ale "bugetului local aprobat" ci ele arata mult mai mult cu forta si pregnanta: "sanatatea economiei locale a comunei"!
    Astfel, "impozitele MARI" arata un "buget sarac si pauper" si o populatie saraca, iar niste "impozite MICI" demonstreaza ca avem o economie locala "sanatoasa si viabila" cu niste CONTRIBUABILI vigurosi si ordonati. Lg.500/2002 a finantelor publice si O.U.G.45/2003 modificata de legea din 7 august 2006 a finantelor publice locale la cap. de venituri si cheltuieli din cadrului bugetului local retin specific aceste "instrumente de executie bugetara: TAXA SI IMPOZITUL".
       TAXA:  - "este suma platita de o persoana fizica sau juridica pentru serviciile prestate acesteia de catre o institutie publica"
       IMPOZITUL: - "este prelevarea (retinerea) obligatorie, fara contraprestatie in schimb, si nerambursabila in cota de echivalent, efectuata de administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes obstesc si general".

    Odata stabilite la nivel central si national, pe ramurile economiei nationale, impozitele si taxele sunt preluate si corelate de bugetele autoritatilor locale prin limitele stabilite la nivel central de: minimul efortului bugetar si maximul admis al efortului bugetar national.
    Deci se pot cunoaste cu exactitate domeniile unde se fixeaza "impozitele si taxele locale":

 •  
  • in serviciile publice
  • in autorizarea executarii de constructii sau amenajarilor si renovarii
  • in autorizarea infiintarii de firme
  • in utilizarea serviciiler publice
  • taxele funciare: pe terenuri intra/extravilane, animale, pasunat asigurat

    Impozitele locale sunt stabilite pe domeniile de impozitare, fixate la nivel central de catre Guvern si preluate la nivel local de catre Consiliul Local.
    Prin urmare vom avea:

 •  
  • impozitul pe venitul declarat
  • impozitul pe profitul obtinut
  • impozitul pe produse si circulatia marfurilor
  • impozitul pe bunurile declarate ca fiind impozabile
  • impozitul pe exploatarea agricola

    Alaturi taxei si impozitului, mai apare un instrument fiscal, deosebit de util in colectarea de venituri la bugetul local - CHIRIA, ca o varianta a taxei percepute doar in baza unui contract de inchiriere/concesiune, ea fiind fixata pe domenii de catre M.F.Pb., cu limite ce pot fi cuantificate dupa rata inflatiei anuale.
    La instrumentele deja prezentate se adauga altele care detin o trista reputatie:
       - PENALITATILE care sunt partea inerenta a neonorarii scadentei la impozite, taxe si chirii care au devenit exigibile; forma si cuantumul lor se fixeaza prin Codul Fiscal si functioneaza ca si clauze contractuale ori se aplica prin acte de autoritate ad-ive/judecatoresti.
    Aplicarea penalitatilor este de competenta autoritatilor locale si centrale, ori curge de drept din obligatiile neonorate in contracte si sunt aplicate cu concursul instantelor de judecata la cererea celui pagubit.
       - EXECUTAREA SILITA este un mijloc de constrangere foarte eficient, ca o masura legala care o suporta un rau platnic, ea avand doua variante: "vanzarea de bunuri a datornicului" si "POPRIREA venuturilor banesti".
       - AMENDA intregeste cadrul legal aflat la indemana autoritatilor locale de a strange veniturile la bugetul local si se aplica la infaptuirea unei contraventii la lege su actele ad-ive locale. Ea se constata de catre: primar, viceprimar, inspectori si organele de politie.
    o activitate asa de laborioasa cere un efort de echipa si avem de apreciat aceasta la cei care muncesc in departamentul financiar  - contabil al Consiliului Local, astfel: d-l insp.financiar Zahan Marcel, d-na ref.contabil Pop Viorica si insp.contabil Tania Stefan, d-l perceptor fiscal Ioan Soporan si casierul unitatii d-na Cocan Emilia.
    Cooperarea cu gardienii publici din Politia locala, d-nii Maier Dan si Haiduc Romulus, acopera unele neajunsuri si rezolva greutatile ivite pe parcursul acestei activitati delicate la care isi aduc aportul si lucratorii Postului local de Politie: insp.sef post d-l Banea Gigel si d-l agent Ogreanu Florin.
    In comuna noastra, aceasta strangere a "samilor" catre statm este totusi o activitate organizata si civilizata, cetatenii comunei Petrestii de Jos avand un spirit de cultura adecvat acestor timpuri, contribuie pregnant la intarirea economiei locale, aceasta fiind in folosul tuturor locuitorilor si a colectivitatii locale in general.


    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Impozite si taxe   |   Download

extrase din Codul Fiscal

Amenzi privind neefectuarea evidentei obligatiilor de plata pe scadenta   |   Download

cuprinse intre 10.000 - 30.000