Agricultura Petrestii de Jos

»  Agricultura

În 2007 comuna Petreştii de Jos deţinea următoarele suprafeţe:

 • suprafaţă agricolă 6670 ha din care:
 • suprafaţa arabilă 3750 ha;
 • păşuni naturale 1900 ha;
 • fâneţe naturale 1020 ha.
 • suprafaţă de pădure 645 ha.

În posesia cetăţenilor comunei Petreştii de Jos se află 4293 ha, din care suprafaţa arabilă este de 3375 ha.

O parte din suprafaţă arabilă de la nivelul comunei este utilizată după cum urmează:

 • culturi de grâu, secară, triticale- 240ha;
 • culturi de orzoaică de primăvară- 150 ha;
 • culturi de porumb de consum- 550 ha;
 • culturi de cartofi de toamnă- 150 ha;
 • culturi de legume de câmp şi grădină- 100 ha;
 • culturi de plante de nutreţ- 380 ha.